Valberedningen behöver din hjälp!

Valberedningen vill gärna ha dina tankar och förslag om vem eller vilka som kan ingå i styrelsen för Naturskyddsföreningen i Göteborg, i god tid före årsmötet i mars.

Kontakta gärna någon i valberedningen, se nedan.

Tack på förhand!

Valberedning

Christina Moberg (sammankallande)
cae.falk@gmail.com
031-387 72 99

Anders Malmsten
anders.malmsten@naturskyddsforeningen.se

Fredrik Högberg
hogberg_fredrik@hotmail.com

Camilla Wenke
camilla.wenke@ramboll.se

Ragnar Jönsson
ragnar.ingemar.jonsson@gmail.com