Välkomna med synpunkter på förslag till mål, innan årsmötet i mars.

Styrelsen har av årsmötet fått i uppdrag att ta fram ett förslag till mål för Naturskyddsföreningen i Göteborg. Vi presenterar här vårt förslag till mål, som i stort följer samma struktur som målen för riksföreningen och är en lokal anpassning av dessa.

Ladda ner dokumentet här:

Vi tar gärna emot synpunkter på förslaget till mål fram till den 15 februari, för att sedan ta fram ett reviderat förslag att presentera för årsmötet 25 mars 2017. Alla medlemmar är välkomna med synpunkter, som skickas till goteborg@naturskyddsforeningen.se, eller vår postadress.