Årsmötet avklarat!

Årsmötet avklarat!

I söndags var det dags för årsmöte i Stadsjords lokaler i slakthusområdet i Gamlestan. Cirka trettio medlemmar var där och deltog. Förutom att mötet hölls i vanlig ordning fick vi även en föreläsning och en guidad tur av lokalerna där de driver akvaponisk odling av fisk och grönsaker.

 

 

Ordförande Lena Nilsson delade även ut kretsens årliga utmärkelser Kaprifolen & Stinknävan. Kaprifolen gick till Fiskevårdsnätverket Göteborg för deras arbete med utsatta vattendrag inom Göteborgs kommun. Stinknävan fick Swedegas för sina planer på att bygga en importterminal för fossilgas.

Stadsplaneringsgruppen gjorde en dragning av kretsens Strategi för en grön, artrik hållbar stad som de har arbetat fram. Den kommer vi att använda i arbetet mot/med kommunen för att bevara och stärka utsatta grönområden. Kort sagt i arbetet för att få en stad med en samlad strategi för hur dessa frågor ska hanteras när staden växer.

I styrelsen så avgick Joel Karlberg, Nelly Khmikovska och Lovisa Bråvi. Lovisa var på plats och avtackades. Förutom att de tre som avgick ersattes av nya ledamöter utökades styrelsen med en person så att den nu består av elva personer. De fyra som valdes in var: Anders Johnard, Viktoria Janovskis, Ann-Marie Ljungberg och Oskar Tagesson. Bo Jönsson, Jan Gustafsson, Lena Nilsson och Sebastian Thisted omvaldes och sitter alltså kvar.

Vi gick även igenom vad som hänt under året och vad som väntar framöver. Under 2018 hann vi med en mängd olika aktiviteter i föreningen: föreläsningar, studiecirklar, informationsspridning, holkbygge, ängsskötsel, valprojekt med politiker, framtagning av strategi för byggnad av Göteborg som en grön, tät och hållbar stad mm. De fortsätta planerna för 2019 presenterades i Verksamhetsplanen för 2019. Mycket av arbetet kommer att fortsätta och det här året fyller Göteborgs krets också 60 år! Planeringen för firandet av det är i full gång och vi siktar på att ha ett sjudundrande kalas i slutet av sommaren.