Anders bygger fågelholkar på beställning!

Bostadsbristen är pga modernt skogsbruk skriande-för fåglarna….. Det finns inte längre tillräckligt gamla träd med kvisthål eller hackspetthål kvar. Antingen nedhuggna eller bortstädade i parker och kantzoner eller skogsbryn. Tyvärr!!
Men du kan göra skillnad. Sätt upp holkar! Jag bygger på beställning holkar till bland andra talgoxe, blåmes, svart-vit flugsnappare, rödstjärt, sädesärla, fladdermus, stare, knipa, skrak, ugglor och fler. Mesholken kostar 60:- och så går det lite uppåt beroende på mtrl-åtgång……
Visste du att EN fladdermus kan äta 5000 myggor/natt och att holken rymmer ca 50 fladdermöss….. Giftfri myggreducering alltså !!
Hör av dig till mig med frågor och/eller beställningar.
Anders Ridderström 0730-47 11 21 eller  riddarn5306@gmail.com