Debattartikel i ETC Göteborg av Viktoria Janovskis – Städerna erövrar våra odlingsmarker

Bördig mark används för att bygga nya bostäder i stället för livsmedelsproduktion. Men i tider av klimatkris måste vi bli bättre på att utnyttja jordbruksmark på rätt sätt, skriver Viktoria Janovskis från Naturskyddsföreningen.

Vi lever i en tid då det är påtagligt att vi människor påverkar naturen. Det som människan har svårare att se är att vi också är en del av naturen. Hur mycket vi än försöker att avskärma oss från den, med asfalt och betong, så kommer vi aldrig att komma undan det faktum att vi i varje andetag är i beroende av vad jorden kan ge. I växternas klorofyll fångas solens energi upp, koldioxid binds och syre alstras vilket är förutsättning för liv på jorden. Vi har denna enkla och samtidigt så komplexa kunskap om hur allt samspelar.

I dag har fler tillgång till kunskap. Kunskap om att vi bidragit till klimatförändringar, vi vet att människan är en orsak till att arter utrotas snabbare än någonsin, till att haven försuras, ekosystem och biologisk mångfald förstörs.

Hur kan vi veta vilka handlingar som påverkar naturen och därav dess effekt på vår och andra arters livsvillkor och trots det fortsätta utföra dessa handlingar?

LÄS HELA ARTIKELN HÄR: https://goteborg.etc.se/debatt/staderna-erovrar-vara-odlingsmarker

Bild: Stephen Radford