Lansering kampanj – Göteborg Kan Grönare

Göteborg behöver ställa om till en hållbar stad med minskad klimatpåverkan, hälsosamma livsmiljöer, cirkulära flöden och en rik biologisk mångfald. Nu planerar staden för hur framtidens Göteborg ska se ut och medborgare och miljörörelse har möjlighet att tillsammans vara med och vända riktningen mot ett grönare Göteborg.

I samband med detta lanserar idag Naturskyddsföreningen i Göteborg kampanjen Göteborg Kan Grönare och diskussionsforumet Mitt Gröna Göteborg. Detta för att upplysa och engagera medborgare att påverka planerna för Göteborgs stadsutveckling och få staden att skapa en grönare och mer hållbar översiktsplan. Göteborg Kan Grönare lyfts sex krav på hur förslaget på översiktsplan kan revideras. Det gäller att bygga mer klimatsmart, planera för biologisk mångfald, fler gröna samband, skydda mer natur, minska storstadsbilismen och invånarnas konsumtionsbaserade klimatutsläpp. Mitt Gröna Göteborg är ett diskussionsforum där medborgare kan peka ut sin gröna oas och där tankar, åsikter och idéer kan delas kring hur Göteborg kan bli grönare och hur Göteborgs framtid ska se ut. Världen står inför många miljö- och klimatproblem och Sverige och Göteborg kan och bör ta ledartröjan. Med den nya översiktsplanen har stadsbyggnadskontoret en möjlighet att skapa riktlinjer för en stad som möjliggör en grön omställning där miljömål kan nås.

Följ kampanjen Göteborg Kan Grönare på Naturskyddsföreningen i Göteborgs
hemsida och i sociala medier.

 

Läs mer här:

Göteborg Kan Grönare – Kampanj

Mitt Gröna Göteborg – Diskussionsforum

”Så står vi upp för en grönare framtid i Göteborg” – Debattartikel i GP