Besök på Frölunda Kulturhus nya tak

Lokalförvaltningen i Göteborgs stad har länge drivit ett projekt för att skapa ett nytt rum på Frölunda Kulturhus tak. Naturskyddsföreningen i Göteborg blev inbjudna att vara en del av den processen. Ungefär vid samma tid fick blev kretsen utsedda till att bli mottagare av Chalmeristernas årliga insamling vid deras terminsstart. Kretsen bestämde sig för att använda de pengarna till att finansiera en del av de solceller som skulle byggas på Frölunda Kulturhus tak. Processen med taket börjar nu äntligen närma sig sitt slut. Därför fick vi komma på ett besök för att se hur allting artar sig. Kretsen kommer även att bli en av de aktörer som kommer att ha aktiviteter, både permanenta och tillfälliga, på det nya taket.

Panoramabild över takterassen. Den röda metallställningen till vänster i bild är där en kommer upp inifrån kulturhusets entré.

Takterassens västra del – där en kommer upp inifrån huset. Den röda ställningen kommer att bli ett inglasat rum. Om en fortsätter att gå framåt och lite till vänster så ser en platsen där vi kommer att kunna ställa upp bikupor (förhoppningsvis).

Jan Gustafsson från styrelsen i samspråk med en representant från Lokalförvaltningen, som drivit projektet med ombyggnaden av taket. De tittar ut över de solceller som kretsen finansierat med hjälp av de pengar vi fick från chalmeristernas insamling hösten 2017.

Vy över takets sydvästra och södra del. På den vänstra bilden ser vi den yta som kretsen kommer att få förfoga över som ängsyta. På den högra bilden ser vi bibliotekets glastak och en del av solcellerna.