Motionera & Nominera

Kaprifol

Motionera
Kretsens årsmöte är den 29e mars i år. På mötet tar vi upp dom frågor som du som medlem tycker behöver diskuteras och beslutas om. För att kunna göra det på rätt sätt behöver vi få in motioner senast den 1a februari. Skicka in motionerna till: goteborg@naturskyddsforeningen.se

Nominera till Kaprifolen & Stinknävan
Det är även dags att nominera personer, företag, organisationer till kretsens miljö-utmärkelser. Kaprifolen går till någon/några som gjort en positiv insats för klimat, natur, närmiljö etc i Göteborg. Stinknävan går i sin tur till någon/några som gjort något negativt, t ex tagit ett beslut med negativa konsekvenser för miljön i Göteborg, startar ny klimatskadlig verksamhet eller på något annat sätt försämrat förutsättningarna för att Göteborg ska bli en grön stad. Skicka in dina nomineringar senast den 10e februari till: goteborg@naturskyddsforeningen.se