Årsmötet skjuts upp tills situationen går att överblicka

I den här situationen är det svårt att överblicka och navigera i hur en bäst ska anpassa sig. I våra stadgar står det att årsmöten skall hållas innan mars månads slut. Håller kretsen inte ett årsmöte innan dess innebär det att styrelsen begår ett stadgebrott.

Eftersom denna situation är ganska exceptionell är dock det enda alternativ vi ser att skjuta upp mötet. Trots att det innebär ett brott mot stadgarna. Denna bedömning gör vi eftersom vi anser att våra medlemmars välmående går före ett eventuellt stadgebrott.

Vi kommer därför att skjuta på mötet tills situationen går att överblicka och det går att avgöra när det blir aktuellt att hålla ett möte igen. Mötet kommer då att utlysas med trettio dagars varsel.

Hur vi ska hantera effekten av att mötet skjuts upp får vi lov att återkomma till. Men vi hoppas att alla medlemmar visar förståelse inför beslutet och att vi tillsammans kan lösa det här på ett bra sätt.

Har ni några frågor får ni gärna höra av er till goteborg@naturskyddsforeningen.se

Ta hand om er!