Liekurs den 6e juni i Slottsskogen med Lie-Mats!

Då var det återigen dags för vår populära liekurs. Den 6e juni träffas vi i Slottsskogen med Lie-Mats som kursledare. Läs mer om honom här: http://www.liemats.se/om

Vi har gjort bedömningen att det är okej att genomföra den eftersom den sker utomhus i en relativt liten grupp där ingen närkontakt behövs.

Kursen kostar 1000kr och du kan få en del av den återbetald om du deltar i Ängsgruppens skötsel av Skändla äng.

Anmälan och frågor ställs till Anders Ridderström på: Riddarn5306@gmail.com

Du behöver inga förkunskaper och är varmt välkommen!