Hjälp Sportfiskarna att återställa våtmarker

Sportfiskarna söker ideella krafter. 

Föreningen Sportfiskarna ska återskapa våtmarker genom att anlägga trösklar i vattendrag. På det sätter höjer man vattennivån i våtmarken som riskerar att torka ut.

Våtmarkerna minskar i hela världen, inte minst i Sverige, bland annat på grund av utdikning och övergödning. Detta medför förändringar i ekosystemen och att många unika djur- och växtarter hotas av utrotning.

Hjälp behövs, särskilt när det gäller inventering av terrestra insekter, amfibier och fåglar!

Studenter och andra intresserade, hör av er till Jonathan Bark på Sportfiskarna.
jonathan.bark@sportfiskarna.se