Göteborg är ute och cyklar

Nu lanserar Naturskyddsföreningen i Göteborg cykelkampanjen Göteborg är ute och cyklar för att lyfta cykelns roll i vardagen, i stadsplaneringen och i klimatomställningen. 

Följ med på Kålle och Adas cykelutflykter där de ideligen stöter på situationer som aldrig hade varit acceptabla för andra trafikslag: cykelbanor som tar slut i tomma intet, otydliga korsningar och riskfyllda interaktioner med fotgängare.

Fler göteborgare behöver stiga ur bilen och komma upp på cykelsadeln. För att det ska ske måste staden på riktigt satsa på cyklister. Det måste bli enklare, tryggare och bättre att cykla i Göteborg!

Vad behöver göras? Vad vill vi se? Hur kan du engagera dig? Är du mer nyfiken – kolla in vår hemsida Göteborg är ute och cyklar