Workshop 18/5 – Får det gröna plats i framtidens Göteborg?

Stadsplaneringsgruppen inom Naturskyddsföreningen i Göteborg bjuder in till en workshop där vi diskuterar den nya översiktsplanen som nu är på utställning.

Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och visar hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden. Det är nu staden bestämmer om naturmark ska byggas bort, var nya motortrafikleder ska gå och var man ska prioritera gröna stråk och naturreservat.

Får det gröna plats i framtidens Göteborg? Vad behöver göras för ett grönare Göteborg? Diskussionsunderlaget från kvällen kommer bli en del av föreningens yttrande på översiktsplanen.

Ni kan läsa mer om den nya översiktsplanen här.

Om ni är nyfikna på våra synpunkter på samrådshandlingen (2019) kolla in vår sida Göteborg Kan Grönare.

Eventet är gratis och ingen föranmälan krävs. Inga förkunskaper behövs.

Länk till Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81204222957