Naturskyddsföreningens riksstämma

Under Naturskyddsföreningens riksstämma i maj 2021, hände intressanta saker, till exempel antog Naturskyddsföreningen ett uttalande om fortsatt starkt strandskydd (som en reaktion på utredningen som nyligen kommit om det differentierade strandskyddet). Representanter från Göteborg var Oskar Tagesson, Lena Nilsson, Jan Gustafsson och Sebastian Thisted. Göteborgskretsens ordförande, Lena Nilsson, har varit medlem i riksvalberedningen och blev omvald. Göteborgskretsen hade också flera motioner som behandlades under stämman, dessa var skrivna av Sebastian Thisted, Dan Baeckström och Oskar Tagesson.
Med Oskars motion hände något ovanligt. Den innehöll förslag på att föreningen skulle öka engagemanget för hållbara städer, bland annat genom att föreningen ska ta fram en nationell stadsplaneringsstrategi för gröna, artrika och hållbara städer, med mål, vision och handlingsplan, att Naturskyddsföreningen ska ta fram en grön stadsutmaning som städer kan skriva under för till exempel skärpta klimatmål, handlingsplaner för att minska konsumtionsbaserade utsläpp, en välutvecklad grön infrastruktur för hotade arter eller för att nå en hög andel skydd av närnatur.
Från början föreslog styrelsen avslag på samtliga att-satser. Efter diskussionen i utskottet och efter Oskars argumentation, med bifall från flera ombud, ändrade sig styrelsen och biföll nästan alla Oskars att-satser, vilket blev en fantastisk delseger.

Oskar fick också hemskickat, under pågående stämma, utmärkelsen Silverfalken, en falk i silver att ha i rockslaget. Motiveringen är att han, tillsammans med övriga i Göteborgs stadsplaneringsgrupp, har tagit fram en strategi för hållbara städer. Oskar och övriga i gruppen, har lyckats påverka stadsutvecklingen i praktiken och skapat ett stort engagemang för stadsutveckling både inom och utom föreningen.