Seger i kampen om Välenskogens bevarande!

Sedan 2018 har två medlemmar i Naturskyddsföreningens göteborgskrets, Anders Ridderström och Chris Ceder, kämpat för Välenskogens bevarande. Göteborgs stad planerade att bygga reningsdammar vid Välen, vilket skulle innebära trädfällning i det naturreservatet med närmare tjugo skyddade arter. Kommunen fick bifall av länsstyrelsen. Anders Ridderström och Chris Ceder överklagade beslutet för Naturskyddsföreningen i Göteborgs räkning. Mark- och miljödomstolen gick på Naturskyddsföreningens linje och avslog dammbygget. Kommunen överklagade och ärendet gick vidare till Mark- och Miljööverdomstolen.  Den tolfte juli kom Mark- och Miljööverdomstolens dom, som innebär avslag för trädfällning i Välen. Anders Ridderström och Chris Ceder har vunnit striden om Välenskogens bevarande.