Filmvisning: Om skogen med Sebastian Kirppu som gäst!

Hagabion visar filmen Om skogen.

Kampen om Sveriges sista naturskogar. En uppmärksammad och omdiskuterad dokumentärfilm. Extrainsatta visningar 9- 10 oktober, med samtal med Sebastian Kirppu!

De flesta är medvetna om att Amazonas och Borneos regnskogar
skövlas, men få känner till att nästan alla Sveriges gamla naturskogar försvunnit. Endast en mindre del av Sveriges ursprungliga skogslandskap finns kvar. Resten av våra skogar är numera ersatta av uppodlade skogsplantage, med snabbväxande monokulturer.

Läs mer på hagabions hemsida här.