Digital föreläsning om stadsgrönska 17/11

Stadsplaneringsgruppen inom Naturskyddsföreningen i Göteborg bjuder in till en digital föreläsning 17 november kl 18.00-19.00 om stadsgrönska av Sofia Thorsson – professor vid Institutionen för geovetenskaper på GU. 2013 fick hon Naturvetenskapliga fakultetens årets forskningspris för sin innovativa forskning om stadsklimat och 2020 fick hon årets pedagogiska pris. Sofia ska lyfta fram den urbana grönskans betydelse för stadens hållbara utveckling med exempel från hennes forskningsprojekt och olika avhandlingsprojekt utförda av hennes masterstudenter.

Vi ser fram emot denna lärorika timme!

Innehåll:

  • Fördelar med urban grönska
  • Att identifiera och mäta vegetationens mängd och karaktär
  • Stadsgrönska – stadsklimat, luftföroreningar, buller, biologisk mångfald, rekreation
  • Bedömning och värdering av ekosystemtjänster som tillhandahålls av urbana grönområden
  • Exempel: VEKST, Kungsparken, Göteborg

Föreläsningen är digital och kostnadsfri. Länk till föreläsningen se kalendern eller Facebook.