Hjälp oss göra gråa gator grönare!

Just nu pågår det utställningar på Lundby och Majornas bibliotek där vi frågar besökarna om vilka gator i centrala Göteborg som de skulle vilja ge ett grönt lyft genom olika typer av planteringar. Bakgrunden till projektet är att grönska i staden ger flera viktiga ekosystemtjänster, t ex påverkar den temperaturen, förmågan att hantera skyfall och skapar förutsättningar för biologisk mångfald. Trots detta har de gröna ytorna i vår stad allt mer försvunnit .

Känner du till någon gata som saknar växtlighet och som skulle behöva en trädallé, buskar, blommor eller fasadplanteringar? Tipsa oss här!

Vi kommer att välja ut ett antal gator, ta fram förslag på hur de kan göras grönare och presentera dem för stadens beslutfattare.

Hälsningar Stadsplaneringsgruppen