20/4 Behöver vi mer vindkraft? Vad händer när det inte blåser? Professor Tomas Kåberger föreläser.

Tomas Kåberger föreläser på Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1B (nära Järntorget) onsdag 20 april kl 18.
Hur ska elen räcka kalla vinterdagar när det inte blåser om andelen vindkraft blir ännu större?

Kan Sverige bygga ut produktionen av fossilfri el tillräckligt snabbt för att klara omställningen till eldrift av transporter och industri? Klarar det svenska elsystemet av en större andel varierande elproduktion från vind och sol?

Tomas Kåberger är professor på Chalmers tekniska högskola och forskar om energiteknisk utveckling och marknadsvillkor.

Vi har plats för max 100 personer så det är först till kvarn.

Om du har lust att komma och hjälpa till lite vid arrangemanget så är det mycket välkommet! Hör av dig till Sebastian kansli väst på kansli.vast@naturskyddsforeningen.se eller ring 0737269519

För de som inte kan komma men är intresserade så kommer det att skriva ett referat av föreläsningen. Det kommer att läggas upp här på Göteborgskretsens hemsida.

Välkomna och hoppas vi ses där!