Sammanfattning av föreläsningen med Tomas Kåberger 20/4

Den 20/4 föreläste Tomas Kåberger i Göteborg efter ha blivit inbjuden av Göteborgskretsens klimatgrupp.

Gunnar Isaksson som är aktiv i klimatgruppen skrev en sammanfattning av vad som sades under kvällen. Den kan ni läsa HÄR: Föreläsning_Tomas_Kåberger_april_2022

Föreläsningen behandlade frågor såsom:

Hur ska elen räcka kalla vinterdagar när det inte blåser om andelen vindkraft blir ännu större?
Kan Sverige bygga ut produktionen av fossilfri el tillräckligt snabbt för att klara omställningen till eldrift av transporter och industri?
Klarar det svenska elsystemet av en större andel varierande elproduktion från vind och sol?
Tomas Kåberger är professor på Chalmers tekniska högskola och forskar om energiteknisk utveckling och marknadsvillkor.