Ängsgruppens blomsteräng i Göteborg direkt

Göteborg direkt har skrivit en artikel om Anders Ridderströms och Chris Ceders arbete för att anlägga en blomsteräng i Askim.

Här kan ni läsa artikeln!