2022 års vinnare av Strandskatan! Naturskyddsföreningen i Bohusläns hederspris.

Naturskyddsföreningen i Bohuslän utdelar 2022 års hederspris för berömligt miljöarbete till Erik Hansson.

Det skedde 7 december 2022 vid digitalt möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen Bohuslän.

Naturskyddsföreningen i Bohuslän delar varje år ut sin hedersutmärkelse ”Strandskatan” till en person som gjort utomordentliga insatser för att värna vår miljö och speciellt naturvärden.

I år går denna utmärkelse till Erik Hansson För hans mångåriga och framgångsrika engagemang för klimat- och naturfrågor vilka han regelbundet behandlar på Natursidan en av Sveriges största webbplatser för naturfrågor i vid bemärkelse. Hans verksamhet har stor betydelse för att sprida kunskap om naturen och dess betydelse för att hindra klimatförändringen.

Mer om Erik:

Erik Hansson, chefredaktör
erik (snabel-a) natursidan.se

Allmänhet och andra är välkomna att prenumerera på nyheter från Natursidan via länk på webben eller följa Natursidan på Tvitter, Facebook eller Instagram


Foto: Stefan Tell

Natursidan.se startades 2013 och har sedan dess publicerat ungefär 8 000 artiklar om naturen. Allt från de senaste naturnyheterna och recensioner av naturböcker till guider om insektshotell, hur man ser skillnad på olika fågelarter och hur man kan göra insatser för den biologiska mångfalden. Arbetet med Natursidan var även finalist till ArtDatabankens naturvårdspris 2019 och Naturvårdsverkets Miljömålspriset 2020.

För ytterligare information kontakta: Boel Lanne, 070 235 1926
Naturskyddsföreningen i Bohuslän (ordf), boel.lanne@naturskyddsforeningen.se

 

Naturskyddsföreningen i Bohuslän bildades 1974 och har idag drygt 22 000 medlemmar. Hemsida: http://bohuslan.naturskyddsforeningen.se/

Naturskyddsföreningen i Bohuslän omfattar kommunerna Strömstad, Tanum, Lysekil, Munkedal, Uddevalla, Orust, Tjörn, Sotenäs, Kungälv, Stenungsund, Lerum, Göteborg, Härryda, Partille, Mölndal och Öckerö.

Strandskatepriset är en hedersbevisning som Naturskyddsförening Bohuslän delar ut till personer eller organisationer som gjort värdefulla insatser för att främja miljön eller miljövårdsarbetet. Det består av en naturtrogen modell av en strandskata snidad i trä. Priset delas ut efter beslut i föreningens styrelse. Förslag till pristagare kan lämnas av de 14 lokala kretsar(föreningar) som ingår i Naturskyddsförening Bohuslän.

Strandskatan (Haematopus ostralegus) är Bohusläns landskapsfågel. Den är svart-vit med lång röd näbb, röda ben och röda ögon. En vacker fågel som knappast kan förväxlas med någon annan. Det är en utpräglad kustfågel som trivs på öppen strandmark och strandängar. Den lever främst av musslor, snäckor och blötdjur som den finner längs sand och grusstränder. I Bohusläns kustsamhällen är strandskatans ankomst ett säkert och efterlängtat vårtecken när den i mars återkommer från vinterkvarteret i länderna kring södra Nordsjön.

 

Miljöpriset och tidigare pristagare

 

Bland tidgare mottagare av det positiva priset, kan nämnas:

 

2020 Raghnild Larsson för hennes pod Klimatpodden med många utmärkta intervjuer av framstående klimatforskare och andra aktörer.

2019 Evastina Blomgren, för hennes arbete med Bohusläns flora

2018 Margareta Nordström, Strömstad, för hennes pedagogiska gärning som föreståndare för Strömstads Ekopark

2017 Mats Rosengren (Lie Mats) för att han genom att lära ut den ädla konsten att slå med lie värnar artrika ängar och vägrenar på många platser i vårt län.

2016 Miljöinspektör Per-Olof Samuelsson för hans arbete med att värna havsmiljön genom att propagera för ett miljövänligt fritidsbåtliv.

2015 Landshövding Lars Bäckström för hans försvar av strandskyddet

2011 Lena Ek för att hon i pressen lovade att öka skyddet av de marina Natura 2000 områdena.

2010 Göteborgs kommun för dess beslut att införa trängselavgifter

2009 Gunnar Rasmusson, Tanum, för hans kamp sedan decennier tillbaka för att en marin nationalpark skulle bildas med Koster som bas. Priset gavs till Gunnar kvällen innan den officiella invigningen av nationalparken ”Kosterhavet”.

2008 Isabella Lövin för hennes bok ”Tyst hav-jakten på en sista matfisken”

2007 Kåre Ström för hans engagemang i Torsvikens reservat, Göteborg.

2006 ”Orustkorgen” föreningen för ekologisk mat producerad på Orust

2005 Harald Saxvik, Öckerö, för hans mångåriga miljöengagemang, från kampen mot avlopstunnel utanför Hönö till bilbroar till skärgården och till f d läraren Bengt Andersson för hans förmåga att förmedla miljökunskap till elever.

2001 Eivor Olsson grundare av Hvena gårdsmejeri, getost, ekologisk

Ca 1997 Kurt Göransson grundare av Ekoslakteriet i Varekil.

 

Brännmaneten har hittills delats ut fyra gånger

2020 Landshövding Anders Danielsson för hans stöd till utbyggnad av Preem samtidigt som han påbörjar utredningen av hur Miljölagstiftningen kan nå miljömålen.

2017 Partille kommun för underlaget till Partille Eco Park. Ny väg genom Vallhamra och Göteborgsvägen mitt igenom ett område med högt skyddsvärde för naturen. Skönmälas i skrift, vilket vi kallar Green Washing.

2010 till Uddevalla kommun för att de givit 300 000 kr i bidrag till höghastighetstävlingar på Byfjorden

2008 Lerums kommun för dess motstånd mot utbyggnaden av järnvägen.