Årets Kaprifolvinnare – Flytevi!

Maria Bodin, Göteborgs universitet, mottar årets Kaprifolpris som delas ut av Lena Nilsson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Göteborg

Kaprifolpriset till projektgruppen bakom den marina kolonilotten Flytevi

Kaprifolpriset delas årligen ut av Naturskyddsföreningen i Göteborg till en person eller organisation i Göteborg, som utanför Naturskyddsföreningens egen verksamhet, men inom föreningens syfte och anda, har gjort något bra för naturen och miljön. Detta år går priset till den marina kolonilotten Flytevi, som ligger vid Frihamnen. 

Maria Bodin, projektsamordnare för marina kolonilottter inom bland annat Göteborgs Universitet, tog emot priset under Naturskyddsföreningens årsmöte.

Motivering: 

Projektet och den marina kolonilotten Flytevi är ett spännande inslag i debatten om hållbarhet, hållbara resurser, ekosystemtjänster och människans nyttjande av naturen.

Alger, musslor och andra filtrerande organismer kan användas i större utsträckning i matlagning, med spännande nya smaker och resurssnålt protein. Dessa organismer binder också kväve, fosfor och koldioxid. Genom att driva projektet med Flytevi i Frihamnen uppmärksammas ett alternativt förhållningssätt till havet, havets miljöstatus samt dess resurser. Flytevi kan också fungera som en (flytande) plattform i staden för gemenskap, diskussioner och samröre mellan stadens invånare likt den odlingsgemenskap som redan nu finns på land.

 

Lena Nilsson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Göteborg, läser upp föreningens motivering

Maria Bodin, Göteborgs universitet, talar inför publiken på årsmötet.

Maria Bodin, Göteborgs universitet, mottar Naturskyddsföreningen i Göteborg 2023 års Kaprifolpris