Säg hej till kretsens nya ordförande

Säg hej till Naturskyddsföreningen i Göteborgs nya ordförande!

Hej och välkommen i din nya roll! Kan du berätta lite om dig själv och vad du brinner lite extra för?

Tack så mycket! Jag heter Oskar Tagesson, är 35 år och jag är arkitekt. Stadsutvecklingsfrågor, som ett verktyg för en mer hållbar stad, är något jag brinner extra för. Detta är ett mycket angeläget område för kretsen då det byggs otroligt mycket i Göteborg. Där det som byggs idag är långt ifrån hållbart med stora vägbyggen och exploatering av natur.

Det låter som ett viktigt och angeläget område att engagera sig i. Vad fick dig att börja engagera dig i Naturskyddsföreningen i Göteborg?

Jag använder dagligen stadens grönområden och förstår att vi tillsammans behöver kämpa för att bevara, stärka och restaurera naturen i Göteborg. Att naturområden finns kvar i dag är för makthavare och medborgare innan mig har kämpat för att bevara dem. För att Göteborg ska bli grönare i framtiden behöver jag också göra det.

Vilka är dina visioner och mål för Naturskyddsföreningen i Göteborg under de kommande åren?

Mitt mål är att föreningen ska bli modigare, starkare och få fler aktiva medlemmar och vi ska bli en av de ledande rösterna i samhälls- och miljödebatten i staden. Samtidigt som det viktiga arbetet i intressegrupperna ska bevaras och utvecklas. Detta tillsammans ska tillsammans skapa en starkare opinion och påverka makthavarna i staden att skynda på omställningen.

Hur tänker du att Naturskyddsföreningen i Göteborg kan bidra till att öka medvetenheten om miljöfrågor och engagera fler människor att agera för en hållbar framtid?

Vi behöver satsa mer på vår utåtriktade verksamhet genom att öka synligheten i olika kanaler och sammanhang. Vi kommer att ställa upp på fler intervjuer, debatter, panelsamtal, skriva fler insändare och delta på fler event. Vi behöver både synliggöra allt det fantastiska arbete vi gör och samtidigt hitta miljöfrågorna som berör medborgarna och som skapar diskussion. Föreningen ska också vara den naturliga platsen för alla miljöengagerade medborgare, unga som gamla, där de får växa och göra skillnad.

Nämn tre kvaliteter som är viktiga för en framgångsrik ordförande?

Entusiasmerande, strategiskt tänkande och organisations- och kommunikationsförmåga.

Till sist, vad säger du till den som läser detta och undrar hur man kan engagera sig ideellt i föreningen?

Först vill jag säga att du är så välkommen! För att engagera sig ideellt i Naturskyddsföreningen i Göteborg behöver du inte ha några förkunskaper eller massor av tid. Alla bidrag är värdefulla och du behövs verkligen för att vi tillsammans ska kunna kämpa för ett grönare Göteborg. Det finns många olika intressegrupper att engagera sig i och du kan välja det område som intresserar dig mest, oavsett om det är havet, skogen eller utflykter. Tillsammans kan vi göra skillnad och påverka makthavarna i staden att skynda på omställningen mot en hållbar morgondag. Så, jag uppmanar dig att ta steget och engagera dig i Naturskyddsföreningen i Göteborg. Jag hoppas att vi ses snart!