Guidade vårvandringar tillsammans med västkuststiftelsen

Tillsammans med Västkuststiftelsen anordnar Naturskyddsföreningen i Göteborg 3 st vårvandringar.

OBS! Man måste anmäla sig via västkuststiftelsens hemsida för att kunna delta.

29/4 Vårvandring utmed Säveån:

Ta tåget till skogen. Tillsammans upplever vi Säveåns natur och pratar om vad det är vi ser utmed stigen. Vi går bland sippor på slingrande stigar och bitvis på spänger. Barn är också välkomna. Vandringen är ca 3,5 km och relativt lättgången, dock finns det trappor. Vi pausar vid ån så ta med matsäck/fika. Vi kommer nog att få se vissa spår från bäverns aktivitet. Från Göteborgs central går ett tåg 9:05 (Tåg 3536) som är framme 9:31 i Floda. Från Alingsås går ett tåg kl 9:15 (Tåg 3533) som är framme i Floda kl 9:30.

Länk till mer information och anmälan.

1/5 Vårvandring i Rya skog:

Möt våren i en av Göteborgs äldsta skogar. Trots sin litenhet bjuder Rya skog på varierad natur. Ett hav av vitsippor och svalört möter oss på vandringen. På en spång går vi genom alsumpskogen och vi vandrar också genom hassellunden. Naturguiderna Catharina Larsson och Lena Smith tar oss med på en tur i den spirande lövskogen. Vi pratar om områdets historia och om vad det är vi ser utmed stigen. Kanske får vi syn på desmeknoppen, gömd bland vitsipporna. I en av områdets ängar pausar vi och äter medhavd matsäck. Vi går ca 2 km, lätt vandring i lugnt tempo. Bitvis kan det vara fuktigt så rejäla skor är bra. Vandringen görs i samarbete med Naturskyddsföreningen i Göteborg.Begränsat antal platser.

Länk till mer information och anmälan. 

11/5 Aw i skogen, tyst vandring:

Vi vandrar mestadels i tystnad, gör några närvaro-övningar och upplever naturen med våra sinnen. Stigen leder oss i kuperad terräng genom skog och förbi mossarnas öppna vattenspeglar. Från den högt belägna ljungheden är utsikten vidsträckt och kanske får vi se en skymt av skolen.

Länk till mer information och anmälan. 

Hoppas vi ses på stigen!