Följ en strandvägglavs utveckling – Maximal slow-upplevelse

Havsgruppen uppmärksammar den biologiska mångfaldens dag 22 maj, med den maximala SLOW-upplevelsen – följ en strandvägglavs utbredning.

Om du gillade Den stora älgvandringen på SVT är detta något för dig.

Strandvägglaven (Xanthoria aureola) kännetecknas av den saknar apothecier (fruktkroppar) och mitten är full av små lober.Den växer på klippor exponerade mot havet.

Precis som alla andra lavar består strandvägglav av en svamp och en alg som lever i harmonisk symbios. Svampen tillhör familjen Teloschistacea ger laven dess orangea färg. Algen är en Trebouxia och bidrar med näring och energi. Den finns längs de europeiska västkusterna från Norge till Portugal.

Den växer mycket långsamt, ibland inte alls.

Just vår strandvägglav finns på Dansholmen i Fiskebäck, på klipporna längst ut mot havet. Åk gärna dit och följ dess SLOW:a utbredning.