Välkommen till den årliga slåttern på Skändla äng! 6e augusti

Välkommen till den årliga slåttern på Skändla äng som kretsen vårdat sedan 80-talet.

Vi hoppas att regnet ”räddat” mycket av blomningen som finns.

6:e augusti
Vi börjar kl. 9 och är nog färdiga runt 13.00.
Vill du låna en lie och/eller få en smaskensmacka från Nöjds meddelar du det till 0730-471121.
Buss finns till hållplats Skändla södra och skyltar därifrån. Eller ring 0730-471121
Välkommen!