Västerhavsveckan: Vandring längs Mölndalsån

Barn o vuxna lyssnar till guide som berättar om naturen

Följ med på en vandring läng Mölndalsån i Göteborg,  ett av våra stadsnära vattendrag. Michael Nilsson från Naturskyddsföreningen och Mölndalsåns vattenråd guidar och berättar och visar åns värdefulla växt- och djurliv, dess ekologi och kulturhistoria.

Ett stadsnära vattendrag som Mölndalsån har stora värden och det är viktigt att vattendraget och dess liv säkerställs för framtiden. Det handlar om hänsyn till vattenkvalitet, strandområden och att skapa fria fiskvägar. Vandringen sker i stadsmiljö och det är lätt att ta sig fram. 

Se filmen om vandringen på youtube

Tid

13 augusti kl.11.00-12.30

Plats

Gårda dämme, Göteborg. Samling vid Dämmeplatsen (öst dämmet och ån).

Arrangör

Mölndalsåns vattenråd