Vill du gå med i styrelsen, eller känner du någon som skulle passa?

Hej medlem,

Du är en viktig del i att möjliggöra Naturskyddsföreningens arbete, likaså är styrelsen det. För 2024 söker styrelsen olika roller. Kan det vara du eller känner du någon annan som skulle passa?

Vid årsmötet, söndagen den 24:e mars, kommer ledamöter till styrelse, revisorer och valberedning att väljas. Inför årsmötet tar den sittande valberedningen fram ett förslag för årsmötet att ta ställning till. Som medlem kan du nominera dig själv eller någon annan till vår styrelse eller andra förtroendeuppdrag. Förutom att engagemanget kommer vara roligt och meriterande ger det värdefullt stöd till Naturskyddsföreningens viktiga arbete.

Styrelseuppdragen är ideella och varje ledamot väljs in på en tvåårig mandatperiod. Suppleanter väljs in på ett år. Styrelsen ansvarar ytterst för förvaltning, ekonomi och strategisk inriktning av verksamheten. I år söker vi tre nya ledamot till styrelsen och även en person till valberedningen.

Vi är intresserade av ditt engagemang oavsett vad du ser att du kan bidra med. Vi tror att en styrelse med en mix av personer som har egen erfarenhet av miljöarbete och personer som har helt andra kompetenser är vad som är viktigt för föreningen. Här kan du läsa mer om styrelsens arbete Styrelsen – Naturskyddsföreningen i Göteborg.
Har du frågor kring styrelsearbete, valberedning eller vill du nominera någon till nästa års styrelse? Kontakta valberedningen!

Mejla till: Camilla Wenke camilla.wenke@gmail.com eller Anders Malmsten amalmsten2@gmail.com

Valberedningen vill ha era nomineringar senast 15 februari 2024.

Med vänliga hälsningar

Valberedningen Naturskyddsföreningen
genom
Camilla Wenke och Anders Malmsten