Vill du vara med i gänget ”Seniorer eller daglediga” – för den biologiska mångfalden?

Vi är nu ett fåtal – några av oss runt 70 – som ibland träffas på dagar för att till exempel räfsa en blivande eller nuvarande äng, kapa virke till kommande fågelholkar, plantera pluggplantor i en blivande äng, röja sly eller liknande arbete.

Vi skulle bli glada åt att bli fler i gruppen. Det är idag svårt att attrahera folk på helger eftersom familjen ofta vill göra andra saker tillsammans just på helgerna.

Vi ses kanske en för- eller eftermiddag på vardagar och jobbar några timmar. Du behöver inga förkunskaper eller grejer – bara intresse av att göra nåt för den biologiska mångfalden tillsammans.

Du binder dig inte för nåt – du kommer när du vill och kan. Vi jobbar förstås ideellt och samåker eller åker kommunalt till platserna i stan men kan käka en smaskig macka tillsammans som vi bjuder på.

Vill du veta mer är du välkommen att ringa mig. Du är mycket välkommen i gänget!

Anders Ridderström 0730 47 11 21 eller mejl:  riddarn5306@gmail.com