Inventeringsdag med Göteborgs skogsgrupp

Vill du lära dig att inventera skog? Lördagen 16 mars besöker Göteborgs skogsgrupp Jonsered där ni kan komma med och lära er att inventera tillsammans med Robin, en av gruppens biologer. En dag räcker inte för att göra dig till ett proffs men visst är det kul att vara ute och man måste starta någonstans.

När: Lördagen den 16 mars.
Tid: 9.45-17.30
Var: Vi möts vid parkeringen precis norr om spåret vid Jonsereds tågstation kl 9.45. Om du inte redan är med i skogsgruppens mejlista så anmäl dig gärna för exkursionen till goteborgsskogsgrupp@gmail.com.

Vi kommer att gå mellan ett antal olika naturmiljöer nära Jonsered tågstation och prata om hur man kan bedöma skogens naturvärden. Samtidigt kollar vi på naturvårdsarter bland mossor och lavar som syns året runt och är bra organismgrupper att lära sig att använda. Vi tittar på flera signalarter i fuktiga lövskogar, parkmiljöer och barrskog.

Ni som vill kan, efter att vi har haft en grundläggande genomgång, ta fram en egen beskrivning av miljöerna. Vi diskuterar sedan området tillsammans innan vi går vidare. Vad är orsaken till att ett område har naturvärden? Vi kommer att ta upp bland annat diversitet av fysikaliska faktorer som solinstrålning och luftfuktighet, strukturer i form av död ved eller vatten, nyckelarter och liknande. Ta gärna med lupp och bestämningslitteratur om du har. Inventeringsdagen är öppen för alla men du bör vara förberedd på att gå sammanlagt flera kilometer så ha bekväma skor/kängor (helst vattentåliga eller vattentäta), fika och kläder efter väder. Vi är tillbaka vid stationen efter det börjar bli mörkt, senast ca 17.00-17.30. Vi kommer att röra oss i en ungefärlig cirkel kring Jonsered så det kommer ofta vara möjligt att avvika tidigare.

Regn stoppar oss inte men vi skickar uppdateringar om denna inventeringsdag via mejl i händelse av extremväder eller sjukdom.
Vi ses där ute!