Kaprifolpriset till Färjenäs Skogsträdgård och Aspelunden Torp och Skogsträdgård (AToS)

Naturskyddsföreningen i Göteborg tilldelar 2023 års miljöpris, Kaprifolpriset, till Färjenäs Skogsträdgård och Aspelunden Torp och Skogsträdgård (AToS)!

Motivering:

Naturskyddsföreningen Göteborg tilldelar Kaprifolpriset till Färjenäs Skogsträdgård och Aspelunden Torp och Skogsträdgård (AToS) för deras engagemang för folkbildning, hållbar matproduktion och biologisk mångfald. Föreningarna har genomfört både egna projekt och inspirerande samarbeten, som LONA-projekt för lokal naturvård och initiativet ”KliMAT – Skogsträdgårdsmat från Hisingen”. Deras arbete med att omvandla och förvalta mark för skogsträdgårdsodling, samt utbildningsinsatser genom föreläsningar och workshops, bidrar till social gemenskap, ökad medvetenhet och kunskap om miljövänliga levnadssätt. Dessa insatser speglar Naturskyddsföreningens mål om att främja en mer hållbar och miljömedveten samhällsutveckling, vilket gör dem till välförtjänta mottagare av Kaprifolpriset 2023.