Länkar till föredraget under årsmötet

Olivia Nordell, EU-sakkunnig på Naturskyddsföreningen, höll en mycket bra föreläsning på Göteborgskretsens årsmöte om EU och EU-valet den 9 juni.
Några av er har frågat ifall EU-föreläsningen från årsmötet finns digitalt.
Svaret är: ja, nästan!
Vi har länkar till ljudspåret från föreläsningen, och dessutom från powerpointen.
Föreläsningen utgår från “Kampanjstöd till Naturskyddsföreningens kretsar och länsförbund” som finns på Naturkontakt: Kampanjstod-infor-EU-valet-2024.pdf (naturskyddsforeningen.se). Powerpointpresentation som Olivia använde vid föreläsningen: EU-presentation-infor-valet-2024.pptx (live.com)
En ljudinspelning av föreläsningen finns här: EU-VALINFO ÖVER GÖTEBORG – Google Drive Om man vill ha ganska kortfattad men ändå uttömmande info om EU-valet, varför det är viktigt och vad man själv kan göra inför valet så är kampanjstödet och de andra länkarna bra källor.
Här finns också länkar till flera andra föreläsningar från Naturskyddsföreningen om EU: EU-valet_Föreläsningar – Google Drive.