Fiskeriförvaltning och fiskeripolitik – om aktuella frågor som påverkar fiskbestånden och synen på havets resurser.

SISTA DELEN I HAVSGRUPPENS FÖRELÄSNINGSERIE VÅREN 2024
Onsdag 17 april kl. 18.00
Välkomna till Studiefrämjandet på Falkgatan 7 i Göteborg (hållplats Redbergsplatsen).
Hur fiskbestånden och ekosystemen förvaltas beror på hur vi människor ser på livet i havet. Sebastian Linke från Göteborgs Universitet och Mats Svensson från Havs- och Vattenmyndigheten berättar om vilka faktorer och kriterier som är relevanta för besluten som fattas.
Alla föreläsningar arrangeras av Havsgruppen, Naturskyddsföreningen i Göteborg i samarbete med Studiefrämjandet, Göteborgs Universitet och Havs- och vattenmyndigheten.