Yttrande av Stadsplaneringsgruppen

Staden planerar att bygga ett nytt kvarter med bostäder och lokaler vid Katrinedalsgatan inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg, en plats med asfalterad yta med markparkering och större lokaler idag. Stadsplaneringsgruppen yttrade sig på planen med sin ambitiösa ton:

”Naturskyddsföreningen i Göteborg är självklart positiva till att staden bygger på redan hårdgjord yta för att skapa fler bostäder utan att orörd naturmark blir påverkad. Men vill staden samtidigt bygga ett underjordiskt garage för 90 stycken bilar och cirka 22 på mark samt ”sannolikt” ta ned de fåtal större, skyddsvärda, träd som finns på platsen idag pga ”ofördelaktigt lokalisering”. Detta ställer sig föreningen direkt emot, vi tycker att nya byggnader ska anpassas efter den natur som finns på platsen för att bevara de allt färre större träden vi har staden. Planområdet kommer också att ligga an om hållplatsen ”Lana”, vilken trafikerar både spårvagn- och busslinjer mellan Göteborg och Mölndal. Det tar mindre än 20 minuter att ta sig både till ”Göteborg centralstation” och ”Mölndal station” respektive, både med kollektivtrafik och cykel. Kvarteret hade kunnat bli ett av Göteborgs första bilfria bostadsområden (självklart med reservation för funktionshindrade och service), med dess mycket fördelaktiga placering. Så varför fortsätta planera för bilen i alla detaljplaner, till och med de som har alla förutsättningar att bli något mer hållbart? Det återstår att se!”