Naturvårdsgruppen

skogskonferensbild1

 

Vi är en grupp – öppen för alla medlemmar i Naturskyddsföreningen Göteborg – som jobbar med naturvårdsfrågor i Göteborg.

Vad jobbar vi med

 • Allt från biotopskyddade trädalléer, ”Gröna kilar” till skyddsvärda skogstyper (ex. ädellövsskog) och skogsområden (ex. Natura 2000)
 • Framöver kanske även med Stadsodlingar
 • Mer om gruppens tidigare projekt hittar du här.

Hur

Exempelvis genom att:

 • Förhindra otillåtna skogsavverkningar i ex. Naturreservat, Natura 2000 områden
 • Göra utflykter till hotade skogsområden – gärna tillsammans med Naturguide-gruppen
 • Opinionsbilda via ex. artiklar, remissvar, inbjudan av lokalpolitiker, Val 2014-aktiviteter
 • Samarbeta med andra lokala grupper o grannkretsar inom/utanför Naturskyddsföreningen i Göteborg (ex. Trädplan Göteborg)

Var brukar vi träffas

När/Aktivitet

 • Under VT-15 är gruppen vilande. Annars har vi träffats ca. 1 gg/månad
 • Vi välkomnar dock nya gruppmedlemmar inför HT-15 
 • Intresseanmälningar för att delta i gruppen till hösten kan dock redan nu lämnas till nedanstående kontakt
 • Titta gärna tillbaka på denna sida i augusti/september 2015 för uppdateringar

Kontakt:

Siv Hansson  siah42@hotmail.com