Dags att söka projektbidrag!

Riksföreningen har avsatt pengar till diverse projekt som kretsar och länsförbund vill driva. Nu är det dags att söka pengar för projekt som startas under andra halvåret 2015 och som löper över max 1 år. Med projekt menas en målfokuserad insats som pågår under en begränsad tid för att lösa/driva speciella uppgifter/frågor. I vissa fall […]

Läs mer

Surt hav

Ofta när man pratar om problem orsakade av våra koldioxidutsläpp tänker man på den globala uppvärmningen. Mer sällan pratar vi om det som brukar kallas för det andra koldioxidproblemet, nämligen havsförsurning. All extra koldioxid vi släpper ut stannar inte kvar i luften, en del av den tas upp av havsvatten. När koldioxiden reagerar med vattnet […]

Läs mer

Nominera till Kaprifolpriset och Stinknävan

Vet du någon som har gjort en hjälteinsats för miljön under året? Eller har du stött på någon som har varit en miljöskurk? Då kan du nominera dem till Kaprifolpriset och Stinknävan! Kaprifolpriset tilldelas en person eller organisation som gjort något bra för miljön under året. Stinknävan tilldelas en någon person eller organisation som gjort något ovanligt […]

Läs mer

Vill du bli Natursnoksledare?

Du har väl inte missat att Natursnokarna ska dra igång i Göteborg? Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet, där barn och deras vuxna upptäcker naturen tillsammans. Mer om Natursnokarna kan du läsa här. Måndagen den 16 februari hålls en första träff för dig som vill vara med och starta någon av våra nya Natursnoksgrupper i […]

Läs mer

Klimatmaxa!

Du har väl inte missat vår nya kampanj Klimatmaxa? Över 200 000 medlemar är redo för en ny klimatpolitik och vi hoppas på tågboom, cykelchock och solrevolution. Du kan också hänga med! Dela filmen nedan eller ta ett X-foto och tagga med #klimatmaxa för att visa att du också vill ha en förändring. Läs mer […]

Läs mer

Voices from the Waters

Voices from the Waters är en internationell festival som samlar fiskare och forskare, filmare och konstnärer, pedagoger och miljöaktivister, som alla arbetar med det som är livets början och förutsättning: vatten och hav. Festivalen erbjuder möjligheter att stifta närmare bekantskap med havet som biotop och ekosystem, näringskälla och arbetsplats, ljudvärld och språk, bild och rörelse. […]

Läs mer

Huvudförhandling om vindkraft i Hakefjorden

Naturskyddsföreningen stöder planerna på utbyggnad av vindkraft i Hakefjorden och har skrivit ett remissvar. Nu är det dags för huvudförhandling angående Göteborg Energis ansökan om miljötillstånd.  Huvudförhandlingen hålls den 13-16 oktober. Naturskyddsföreningen kommer att närvara och delta.

Läs mer

Framtidsveckan 6 – 12 oktober

Studiefrämjandet hälsar välkommen till Göteborgs första framtidsvecka. Ett 50-tal aktörer från ideell, offentlig och privat sektor bidrar med programpunkter, som ett sätt att lyfta allt positivt som görs för omställning i staden. Programpunkterna är gratis om inget annat anges. Naturskyddsföreningens klimatgrupp ordnar två evenemang under veckan: Halvera klimatutsläppen här och nu! Bokbord med litteratur och […]

Läs mer

Valenkät i kortform

Nu är det mindre än en vecka kvar till valet. För dig som fortfarande velar, eller bara vill få bättre koll, har vi gjort en sammanfattning av vår Valenkät 2014! Klicka på bilden för att öppna den i ett nytt fönster.  

Läs mer