FÖLJ MED PÅ SOMMARÄNGSVANDRINGAR PÅ HISINGEN!

Vi vandrar tillsammans med Stina Andersson som med Föreningen Kulturmarker sköter ängar på Hisingen – dels för den biologiska mångfaldens skull, men också för att ängarna har varit gamla boplatser från stenåldern och framåt.
Stina berättar gärna och guidar oss genom rara blommors ängar. Det behövs bara kunskaper i att njuta av skönheten…….
För 100:- får du dessutom boken ”Blommor i Västsverige” .
Vi ses den 11/6, 27/6, 3/7 och 19/7. Samtliga ängar nås med kollektivtrafik.
Anmälan görs till stina.andersson@bahnhof.se