Dubbelsegern i Kristineberg – Digitalt föredrag 23/2

Foto: Anders Tranberg

Anders Tranberg berättar om vägen fram då Stockholmskretsen lyckades att underkänna en detaljplan och rädda nio flerhundraåriga ekar från att huggas ner. Samt hur en fyraårig juridisk dragkamp – som t.o.m. granskades av Högsta domstolen, fick avgörande betydelse för miljöorgansationers talerätt i hela Sverige.

Vilka juridiska argument använde Stockholmskretsen sig av? Hur fungerar en överklagande process? Vilka erfarenheter och lärdomar kan vi ta med oss till arbetet med att göra Göteborg grönare?

Föredraget sker digitalt, via Zoom. Länk skickas ut samma dag på Facebook. Har du inte Facebook mejla oskar.tagesson@gmail.com, så skickar vi ut länk. Ingen föranmälan krävs och det är gratis.

Varmt välkomna,

Oskar Tagesson och Dan Gall
Stadsplaneringsgruppen
Naturskyddsföreningen i Göteborg