Göteborg kan grönare – Kampanjen fortsätter

Nu fortsätter vi på Naturskyddsföreningen i Göteborg kampanjen Göteborg kan grönare!

En kampanj med fokus på stadens nya översiktsplan som nu har varit ute på granskning. Fler viktiga händelser har skett sedan samrådshandlingen. Sedan dess har det blivit tydligt att Göteborg inte når ett enda av de lokala miljömålen och att klimatutsläppen inte minskar i nödvändig takt. Staden har också antagit ett nytt Miljö- och klimatprogram där staden har förpliktat sig att nå 1,5-gradersmålet och minska utsläppen med 10 % per år. För att nå miljö- och klimatmålen behövs en betydligt mer hållbar översiktsplan än vad som nu ligger på bordet. Detta borde innebära att staden måste göra ett större omtag kring hela översiktsplanen.

Med utgångspunkt från Naturskyddsföreningen i Göteborgs Strategi för en grön, artrik och hållbar stad har vi flera förslag på hur översiktsplanen kan göra Göteborg grönare. På vår kampanjsida kan du läsa mer om vad vi tycker om översiktsplanen och vad vi vill förbättra. Håll också utkik på Instagram och Facebook för våra inlägg om ett mer hållbart och grönare Göteborg.

Kampanjen drivs av intressegruppen Stadsplaneringsgruppen. Kom med och kämpa för ett grönare Göteborg tillsammans med oss!