Göteborgskretsen söker projektledare för att leda vårt arbete i valrörelsen 2022!

Projektledare Naturskyddsföreningen har en viktig roll i samhällsdebatten och ett högt förtroende hos allmänheten. Naturskyddsföreningen i Göteborg söker nu en strategisk och driven projektledare som ska samordna och leda vårt arbete i valrörelsen 2022. Uppgifter och roll Du är ytterst ansvarig för planering och genomförande av Naturskyddsföreningen i Göteborgs valarbete tillsammans med våra idéellt arbetande […]

Läs mer

Vårvandring i Rya skog på 1a maj

Obs anmälan krävs! Västkuststiftelsen och Naturskyddsföreningen i Göteborg bjuder in till vårvandring. Möt våren i en av Göteborgs äldsta skogar. Trots sin litenhet bjuder Rya skog på varierad natur. Ett hav av vitsippor och svalört möter oss på vandringen. På en spång går vi genom alsumpskogen och vi vandrar också genom hassellunden. Naturguiderna Catharina Larsson […]

Läs mer

Sammanfattning av föreläsningen med Tomas Kåberger 20/4

Den 20/4 föreläste Tomas Kåberger i Göteborg efter ha blivit inbjuden av Göteborgskretsens klimatgrupp. Gunnar Isaksson som är aktiv i klimatgruppen skrev en sammanfattning av vad som sades under kvällen. Den kan ni läsa HÄR: Föreläsning_Tomas_Kåberger_april_2022 Föreläsningen behandlade frågor såsom: Hur ska elen räcka kalla vinterdagar när det inte blåser om andelen vindkraft blir ännu […]

Läs mer

After work i skogen – tyst vandring i Änggårdsbergen 27/4

Obs anmälan krävs! Västkuststiftelsen och Naturskyddsföreningen i Göteborg bjuder in till After work vandring i tystnad. Vi vandrar mestadels i tystnad, gör några närvaro-övningar och upplever naturen med våra sinnen. Stigen leder oss i kuperad terräng genom skog och förbi mossarnas öppna vattenspeglar. Från den högt belägna ljungheden är utsikten vidsträckt. Ca 5 km. Samling […]

Läs mer

Vårvandring utmed Säveån

Ta tåget till skogen. Tillsammans upplever vi Säveåns natur och pratar om vad det är vi ser utmed stigen. Vi går bland sippor på slingrande stigar och bitvis på spänger i Säveåns naturreservat. Barn är också välkomna. Vandringen är ca 3,5 km och relativt lättgången, dock finns det trappor. Vi pausar vid ån så ta […]

Läs mer

20/4 Behöver vi mer vindkraft? Vad händer när det inte blåser? Professor Tomas Kåberger föreläser.

Tomas Kåberger föreläser på Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1B (nära Järntorget) onsdag 20 april kl 18. Hur ska elen räcka kalla vinterdagar när det inte blåser om andelen vindkraft blir ännu större? Kan Sverige bygga ut produktionen av fossilfri el tillräckligt snabbt för att klara omställningen till eldrift av transporter och industri? Klarar det svenska […]

Läs mer

Hjälp oss göra gråa gator grönare!

Just nu pågår det utställningar på Lundby och Majornas bibliotek där vi frågar besökarna om vilka gator i centrala Göteborg som de skulle vilja ge ett grönt lyft genom olika typer av planteringar. Bakgrunden till projektet är att grönska i staden ger flera viktiga ekosystemtjänster, t ex påverkar den temperaturen, förmågan att hantera skyfall och skapar förutsättningar […]

Läs mer