Halvera klimatutsläppen

Klimatgruppen har tagit fram ett förslag på hur klimatutsläppen från Göteborg kan komma ner till noll till 2030 och halveras på två mandatperioder. Förslaget har presenterats på offentliga föredrag och kommer nu också att presenteras för de politiska partierna i Göteborg.

Läs mer

Dags att söka projektbidrag!

Riksföreningen har avsatt pengar till diverse projekt som kretsar och länsförbund vill driva. Nu är det dags att söka pengar för projekt som startas under andra halvåret 2015 och som löper över max 1 år. Med projekt menas en målfokuserad insats som pågår under en begränsad tid för att lösa/driva speciella uppgifter/frågor. I vissa fall […]

Läs mer

Surt hav

Ofta när man pratar om problem orsakade av våra koldioxidutsläpp tänker man på den globala uppvärmningen. Mer sällan pratar vi om det som brukar kallas för det andra koldioxidproblemet, nämligen havsförsurning. All extra koldioxid vi släpper ut stannar inte kvar i luften, en del av den tas upp av havsvatten. När koldioxiden reagerar med vattnet […]

Läs mer

Nominera till Kaprifolpriset och Stinknävan

Vet du någon som har gjort en hjälteinsats för miljön under året? Eller har du stött på någon som har varit en miljöskurk? Då kan du nominera dem till Kaprifolpriset och Stinknävan! Kaprifolpriset tilldelas en person eller organisation som gjort något bra för miljön under året. Stinknävan tilldelas en någon person eller organisation som gjort något ovanligt […]

Läs mer

Vill du bli Natursnoksledare?

Du har väl inte missat att Natursnokarna ska dra igång i Göteborg? Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet, där barn och deras vuxna upptäcker naturen tillsammans. Mer om Natursnokarna kan du läsa här. Måndagen den 16 februari hålls en första träff för dig som vill vara med och starta någon av våra nya Natursnoksgrupper i […]

Läs mer